Subscribe RSS
İğneada Resimleri May 09
iğneada

İğneada Kırklareli‘nin her yıl binlerce yerli ve yabancı Turisti ağırlayan bir doğa efsanesi ve gezilecek tatil yerlerinin başında geliyor. İşte Kırklareli/Demirköy’den gidebileceğiniz İğneada’nın Resimleri (İğneada Photos(images) for your travels): Fazlası…

Van Gölü May 16

Van Gölü
Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir göldür.

Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü‘nün yüzölçümü 3.713 km²’dir. Van Gölü hem tatlısu hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır. Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH’sı ise 9.8 dir. Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Fazlası…

Kız Kulesi Tem 03

Kız KulesiKız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı‘nın Marmara Denizi’ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır.

Üsküdar’ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir. M.Ö. 2475 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz’in Marmara ile kucaklaştığı yerde minicik bir ada üzerinde kurulmuştur. Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kulesi derler. Kule hakkında pek çok rivayetler bulunmaktadır. Evliya Çelebi kuleyi şöyle tarif eder: “Deniz içinde karadan bir ok atımı uzak, dört köşe, sanatkarane yapılmış bir yüksek kuledir. Yüksekliği tam seksen arşundur. Sathı mesehası ikiyüz adımdır. İki tarafına bakan yerde kapısı vardır.” Fazlası…

Safranbolu Evleri Resimleri Tem 06

Buram buram tarih kokan, her turisti kendine hayran bırakan Sarranbolu Evlerinin Resimleri ( Safranbolu Houses Images ):

-1-
Safranbolu Evleri
—Safranbolu Evleri— Fazlası…

Van Kalesi Resimleri Tem 09

Van Kalesi, Tarihten bir esinti… Van’a “gidipte görmeden dönme”meniz gereken yerlerden Van Kalesi’nin Resimleri  Fazlası…

Sümela Manastırı Tem 15

Sümela ManastırıSümela Manastırı, Trabzon ili, Maçka ilçesi, Altındere köyü sınırları içerisinde yer alan Panagia (Meryem Ana) deresinin batı yamaçlarında Mela (Yunanca ‘siyah’) tepesi üzerinde deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte yer alan bir Rum Manastır ve Kilise Kompleksi olup, tam adı Panagia Sumela veya Theotokos Sumela‘dır.

Kilisenin M.S. 375-395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır. Anadolu’da sıkça rastlanılan Kapadokya Kiliseleri tarzında yapılmış, hatta Trabzon’da Maşatlık mevkiinde benzeri bir mağara kilisesi daha vardır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır haline dönüşümü arasındaki bin yıllık dönem hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Fazlası…

Sümela Manastırı Resimleri Tem 14

Sümela ManastırıBuramburam tarih, buram buram doğa… Dünyanın her yerinden turistlerin ilgi odağı olan, efsaneleriyle ünlü doğanın kucağındaki Sümela Manastırı’nın Resimleri ( Sümela Monastery Images ) Fazlası…

Çin Seddi Resimleri Tem 21

Çin SeddiÇin Seddi, Dünyanın en uzun geçmişe sahip ve en büyük çaplı askeri savunma projesidir.

Dünyanın 7 Harikası’ ndan biri olarak adlandırılan Çin Seddi, dünyanın en uzun geçmişe sahip ve en büyük çaplı askeri savunma projesidir. 7 bin kilometreden uzun olan Çin Seddi’ nin yapım tarihi, M.Ö 9. yüzyıla uzanır.

Çin Seddi: Tarihi Bir Yapı olarak Yüzyıllar boyunca Ayakta Kalmış Dünyanın 7 Harikasından Biri… İşte Çin Seddi Resimleri Fazlası…

Mersin/Silifke Cennet & Cehennem Ağu 08

Silifke Cennet CehennemCennet Cehennem: Cennet Çöküğü Bir yeraltı deresinin yolaçtığı kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. Elips biçimindeki ağız kısmı çapları 250 m ve 110 m olup derinliği 70 metredir. Çökük tabanının güney ucunda 200 m uzunluğunda ve en derin noktası 135 m olan büyük bir mağara girişi ve bu mağaranın ağzında küçük bir kilise vardır.

Kilisenin giriş kapısı üzerindeki 4 satırlık kitabede, bu kilisenin V.yy’da Paulus adında dindar bir kişi tarafından Meryem Ana’ya ithafen yaptırılmış olduğu yazılmaktadır. Fazlası…

Cennet & Cehennem Ağu 09

Cennet & Cehennem Resimleri:  İşte Cennet-Cehennem Fotoğrafları(paradise & hell İmages) Fazlası…

Türkiye’de En Çok Gezilen Yerler Haz 28
Muğla - Türkiye Gezisi

Muğla - Türkiye Gezisi

Adeta cennetten bir köşe olan ülkemiz hem tarihi hemde kültürel açıdan birçok önemli esere ve kente ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu’nun binlerce yılda irili ufaklı birçok topluluk ve imparatorluklara ev sahipliği yapan zengin toprakları üzerinde bulunan ülkemizin bu tarihi önemi dışında tatil yöreleri bakımından da oldukça zengin olduğunu
söylemek güç değil.

Dört mevsiminde yaşandığı bir coğrafya üzerinde bulunan ülkemizde gerek kış turizmi gerekse de yaz turizmi için birçok tatil merkezi mevcut. Durum böyle olunca da ülkemiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır.  Fazlası…

Milas Gümüşkesen Anıt Mezarı Tem 31

Milas Gümüşkesen Anıt Mezarı muhtemelen M.S. 2.yüzyıla tarihlenen bu anıt dikdörtgen bir mezar odası ile bu odanın üzerindeki paye ve sütunların taşıdığı piramit gibi gittikçe daralan bir örtüden ibarettir. Anıt iki basamaklı bir krepis üzerindedir. Mezar odasına bir kapıdan girilmektedir. Odanın içinde üst katın döşemesini destekleyen dört paye vardır. Üst katın tabanında yer alan bir delikten aşağıda yatan ölünün üzerine şarap döküldüğü tahmin edilmektedir. Açık bir sütun dizisiyle çevrili olan üst katın her köşesinde birer kare sütun, bunların arasında ikişer oval sütun yer almaktadır.

Sodra Dağının doğu yamacındaki antik kent nekropolü (mezarlığı) sahası içinde yer alan ve dönemine ancak kent senetosunun kararıyla yapılabilecek bu ihtişamlı anıt, kuşkusuz Milasın yönetici, komutan gibi üst düzey bir kişiliği ve ailesi için inşa edilmiştir.

Sodra Dağı ocaklarından çıkarılan gri damarlı mermerden inşa edilen mezar yapısı, arazinin meyilli olması nedeniyle elde edilen düz bir platform üzerinde yükselir.Genel olarak gömülerin yapıldığı mezar odası, dinsel törenlerin yapıldığı sütunlarla çevrili orta kat ve bu sütunlar tarafından desteklenen çatı katı olmak üzere üç bölümden oluşur.

Alt katın duvarları dörtgen büyük mermer bloklarla inşa edilmiştir. Batı cephesinde yer alan giriş kapısı tam eksende yer almayıp biraz sola kaymıştır. Mezar odasında, üst yapıyı destekleyen başlıkları silmeli, dörtgen kesitli dört ayak yer alır.Odanın zemininde,zor fark edilebilen izlerden, levhalarla elde edilmiş lahitlerin içine defnedildiklerini anlamak mümkündür.

İkinci katta çatıyı taşıyan sütunlar 13 oranında yivli olup, köşelerde yer alanlar dörtgen kesitli, diğeleri ise oval kesitlidir.Başlıkları akathus (kenger) yaprakları ile bezenmiş olan sütunların aralarının, zamanında ahşap korkuluklarla kapatılmış olduğunu, sütunların üzerindeki küçük nişlerden anamaktayız.

Orta katın zemin döşemesinin, kuzey tarafında yer alan ve bir huni gibi aşağı doğru daralan delik, burada gerçekleştirilen dinsel törenler esnasında, mezar odasına kutsal sıvı ya da kurban kanı akıtmak için yapılmış olmalıdır.

Büyük mermer bloklarının birbiri üzerinden taşırılarak içe doğru daralması sonucu elde edilen çatının tavanı, taşa şekil vermenin üst düzey işçiliğinin yanı sıra, mezarda yatan kişinin önemini vurgularcasına, geometrik ve bitkisel motiflerle bir nakış gibi işlenmiştir.

Genel form itibariyle, dünyanın 7 harikasından birisi olan Halikarnassosdaki Mausoleumu çağrıştırsa da kendine özgüdür ve yakın benzerlerine daha çok Doğu Akdeniz ve Kuzey Mezopotamya ( G.Doğu Anadolu ) da rastlanır. Mezar yapım tekniği ve mermer süslemelerin karakteristik özelliğinden dolay, M.S. 2. yüzyılın ortalarına (Antoninler dönemi) tarihlendirilmektedir.

Kadınlar Anıt Mezarı Karakuş Tümülüsü Tem 30

Nemrut Dağı Milli Parkının güneybatısında Adıyaman-Kahta girişinde bulunan, Kommagene Kralı II. Mithradates tarafından annesi Isas adına yaptırılan anıt mezar, sütun üzerindeki kartaldan dolayı Karakuş Tümülüsü olarak anılmaktadır.

Doğu, batı ve güney yönlerde dörder sütun varken günümüze doğuda iki, batıda ve güneyde birer sütun kalmıştır. Doğu sütun üstünde aslan ve kartal heykel kalıntıları, batıdaki sütunun üstünde tokalaşma steli, yerde aslan heykel parçası vardır. Nemrut Dağı giriş noktası olarak belirlenen Karakuş Tümülüsü Milli Park Koruma alanı içersindedir.

Çanakkale Şehitleri Anıtı Tem 30

Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale içindeki Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Boğazı’nın ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer alıyor. 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybeden 253.000 Türk askerin anısına yaptırıldı. Yapımına 1952 yılında karar verilen ve temeli 17 Nisan 1954 tarihinde atılan anıt, 6,5 yılda tamamlanarak 21 Ağustos 1960 günü açıldı. Anıt için 1944 yılında yapılan yarışmayı mimar Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve mühendis Ertuğrul Barla’nın projelendirdiği eser kazandı. Finansal nedenlerden dolayı yapımı birkaç defa durdurulan anıtın 15 Mart 1958 tarihinde gövde kısmı tamamlanabildi.

Resmi açılışı 21 Ağustos 1960 tarihinde yapılan Çanakkale Şehitleri Anıtının altında Savaş Eserleri Müzesi, yanında Mehmetçik Anıtı ve Türk Şehitliği bulunuyor. Üzerinde 25×25 m kaide yer alan 4 ayak üzerine oturtulmuş olan yapının yüksekliği 41,7 metre ve ayakların genişliği 7,5 metre. Anıt tümüyle 625 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

İslami Tatil Yerleri Asya Kızılcıhamam Oteli Ankara Tem 29

Otelin oda özellikleri ise apart odalar 2 kişilik 3 kişilik ve 4 kişilik olmak üzere 3 çeşitdir. Odaların kişi kapasitesi harici tüm özellikleri aynıdır.

kızılcahamam asya otel

Otelin Aktiviteleri ve Özellikleri ;

Açık Havuz, Çocuk Havuzu, ısıtmalı Havuz, Termal Havuz

Animasyon, Araba Kiralama, Bisiklet, Çevre Gezileri & Turlar

Balo Salonu, Business Center, Kablosuz Internet, Konferans Salonu, Kongre Salonu, Toplantı Salonu

Bebek Yatağı, Çocuk Havuzu, Çocuk Kulübü

Otelin Giriş ve çıkış saatleri 14:00-12:00

Ulaşım: İstanbul ankara karayolu üzerindedir. İstanbul’a 379 km uzaklıkta ankara ise 76 km uzaklıktadır. Esenboğa Havalimanına 100 km uzaklıkta Kızılcahamam merkeze 600 metre uzaklıktadır.

Çan Kay Şek Anıt Mezarı Tem 29

5 Nisan 1975 tarihinde Çan Kay Şek öldükten sonra hükûmetin İcra heyeti bir anıt inşa etmek için Cenaze Komitesi kurdurdu. Yarışmanın sonucu mimar Yang Cho-Cheng’in tasarımı seçildi. Yang, Nankin’de bulunan Sun Yat-sen Türbesi (Sun Yat-sen, Kuomintang tarafından partinin ve Çan Kay Şek hükûmetinin kurucusu olarak kabul edilmektedir)’ni andıran birçok geleneksel Çin mimari unsurları dahil ederek tasarladı.

Çan Kay Şek Anıt Mezarı, Çan Kay Şek’in 90. doğum yıldönümüne denk gelen 31 Ekim 1976 tarininde temel atma töreniyle inşaata başlandı ve 31 Mart 1980 tarihinde tamamlandı. Ve Çan Kay Şek’in ölümünün 5. yıldönümüne denk gelen 5 Nisan 1980 tarihinde Çan Kay Şek Anıt Mezarı halka açıldı.