Subscribe RSS
İğneada Resimleri May 09
iğneada

İğneada Kırklareli‘nin her yıl binlerce yerli ve yabancı Turisti ağırlayan bir doğa efsanesi ve gezilecek tatil yerlerinin başında geliyor. İşte Kırklareli/Demirköy’den gidebileceğiniz İğneada’nın Resimleri (İğneada Photos(images) for your travels): Fazlası…

Van Gölü May 16

Van Gölü
Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir göldür.

Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü‘nün yüzölçümü 3.713 km²’dir. Van Gölü hem tatlısu hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır. Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH’sı ise 9.8 dir. Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Fazlası…

Kız Kulesi Tem 03

Kız KulesiKız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı‘nın Marmara Denizi’ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır.

Üsküdar’ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir. M.Ö. 2475 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz’in Marmara ile kucaklaştığı yerde minicik bir ada üzerinde kurulmuştur. Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kulesi derler. Kule hakkında pek çok rivayetler bulunmaktadır. Evliya Çelebi kuleyi şöyle tarif eder: “Deniz içinde karadan bir ok atımı uzak, dört köşe, sanatkarane yapılmış bir yüksek kuledir. Yüksekliği tam seksen arşundur. Sathı mesehası ikiyüz adımdır. İki tarafına bakan yerde kapısı vardır.” Fazlası…

Safranbolu Evleri Resimleri Tem 06

Buram buram tarih kokan, her turisti kendine hayran bırakan Sarranbolu Evlerinin Resimleri ( Safranbolu Houses Images ):

-1-
Safranbolu Evleri
—Safranbolu Evleri— Fazlası…

Van Kalesi Resimleri Tem 09

Van Kalesi, Tarihten bir esinti… Van’a “gidipte görmeden dönme”meniz gereken yerlerden Van Kalesi’nin Resimleri  Fazlası…

Sümela Manastırı Tem 15

Sümela ManastırıSümela Manastırı, Trabzon ili, Maçka ilçesi, Altındere köyü sınırları içerisinde yer alan Panagia (Meryem Ana) deresinin batı yamaçlarında Mela (Yunanca ‘siyah’) tepesi üzerinde deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte yer alan bir Rum Manastır ve Kilise Kompleksi olup, tam adı Panagia Sumela veya Theotokos Sumela‘dır.

Kilisenin M.S. 375-395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır. Anadolu’da sıkça rastlanılan Kapadokya Kiliseleri tarzında yapılmış, hatta Trabzon’da Maşatlık mevkiinde benzeri bir mağara kilisesi daha vardır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır haline dönüşümü arasındaki bin yıllık dönem hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Fazlası…

Sümela Manastırı Resimleri Tem 14

Sümela ManastırıBuramburam tarih, buram buram doğa… Dünyanın her yerinden turistlerin ilgi odağı olan, efsaneleriyle ünlü doğanın kucağındaki Sümela Manastırı’nın Resimleri ( Sümela Monastery Images ) Fazlası…

Çin Seddi Resimleri Tem 21

Çin SeddiÇin Seddi, Dünyanın en uzun geçmişe sahip ve en büyük çaplı askeri savunma projesidir.

Dünyanın 7 Harikası’ ndan biri olarak adlandırılan Çin Seddi, dünyanın en uzun geçmişe sahip ve en büyük çaplı askeri savunma projesidir. 7 bin kilometreden uzun olan Çin Seddi’ nin yapım tarihi, M.Ö 9. yüzyıla uzanır.

Çin Seddi: Tarihi Bir Yapı olarak Yüzyıllar boyunca Ayakta Kalmış Dünyanın 7 Harikasından Biri… İşte Çin Seddi Resimleri Fazlası…

Mersin/Silifke Cennet & Cehennem Ağu 08

Silifke Cennet CehennemCennet Cehennem: Cennet Çöküğü Bir yeraltı deresinin yolaçtığı kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. Elips biçimindeki ağız kısmı çapları 250 m ve 110 m olup derinliği 70 metredir. Çökük tabanının güney ucunda 200 m uzunluğunda ve en derin noktası 135 m olan büyük bir mağara girişi ve bu mağaranın ağzında küçük bir kilise vardır.

Kilisenin giriş kapısı üzerindeki 4 satırlık kitabede, bu kilisenin V.yy’da Paulus adında dindar bir kişi tarafından Meryem Ana’ya ithafen yaptırılmış olduğu yazılmaktadır. Fazlası…

Cennet & Cehennem Ağu 09

Cennet & Cehennem Resimleri:  İşte Cennet-Cehennem Fotoğrafları(paradise & hell İmages) Fazlası…

Türkiye’de En Çok Gezilen Yerler Haz 28
Muğla - Türkiye Gezisi

Muğla - Türkiye Gezisi

Adeta cennetten bir köşe olan ülkemiz hem tarihi hemde kültürel açıdan birçok önemli esere ve kente ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu’nun binlerce yılda irili ufaklı birçok topluluk ve imparatorluklara ev sahipliği yapan zengin toprakları üzerinde bulunan ülkemizin bu tarihi önemi dışında tatil yöreleri bakımından da oldukça zengin olduğunu
söylemek güç değil.

Dört mevsiminde yaşandığı bir coğrafya üzerinde bulunan ülkemizde gerek kış turizmi gerekse de yaz turizmi için birçok tatil merkezi mevcut. Durum böyle olunca da ülkemiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır.  Fazlası…

Bodrum Mozolesi Bodrum Mausoleum Tem 28

Bodrum Mozolesi (Mausoleum)
Yüksekliğinin 45 metre olduğu hesaplanmıştır. Güzelliği kendisinden çok heykellerin olağanüstü olmasından kaynaklanıyordu. Ayrıca birçok insan, aslan, at ve hayvan heykeli de vardı. Heykeller dört ünlü Yunan heykeltraşı olan Bryaxis,Leochares, Scopas ve Timotheus tarafından yapılmıştı. Her biri Mozole’nin bir yanını süslemişti. 19. yüzyıldan sonra arkeolojik kazılar yapıldı ve elde edilen bilgilerle yapının boyutları daha iyi anlaşıldı.

“Ben burada, Halikarnas’ta yatıyorum. Hiçbir ölü için bu kadar büyük bir anıt yapılmadı. At heykelleriyle süslendi ve bunun için en iyi mermerler kullanıldı…” (Kral Maussollos- Lucia’nin ‘Ölü Diyologları’ndan”)
Büyük Piramit’te olduğu gibi, line antik bir kralın mezarıyla karşı karşıyayız. Mezarın yeri önemlidir. Coğrafi olarak Artemis Tapınağı’na yakındı ve estetik bir yapı ve sanat şaheseriydi.

Bodrum Mozolesinin Yeri
Güneybatı Türkiye’de Ege kıyısında Bodrum’da.

Bodrum Mozolesinin Tarihi
İmparatorluğun çok büyük olması nedeniyle, PersKralları yönetimde zorlanıyorlar ve yerel yöneticilerin desteğinden yararlanıyorlardı. Bunlara Satrap deniyordu. Bodrum’un içinde bulunduğu Karia Bölgesi ve Krallığı da bunlardan birisiydi. MÖ 377-353 yılları arasında yaşayan Karia Kralı Mausollos’un başkenti Bodrum yani Halikarnas’tı. Aslında kralın mezar-anıt yapmak gibi bir düşüncesi yoktu, anıtı yaptıran karısı ve kızkardeşi olan Artemisia’dır.

Anıt veya Mozoleum, kralın ölümünden 3 yıl, karısının ölümünden ise 1 yıl sonra tamamlandı. Bodrum Mozolesi, 16. yüzyıl boyunca yapıldığı günkü gibi kaldı, sonraki depremlerde çatısı ve kolonları yıkıldı, 15. yüzyılda Malta Şövalyeleri bölgeye hakim olunca mozoleyi yıkıp yerine bir kale yaptılar. Bugün Bodrum’da görülen kalenin parlak taşları ve mermer blokları Mozole’yi anımsatmaktadır. Bazı heykel kalıntıları ve Yunanlılarla Amazonlar arasındaki bir savaşı gösteren frizler bugün Londra’daki British Museum’da görülebilirler.

Bodrum Mozolesinin Özellikleri
Mozole 40×30 boyutunda bir dikdörtgendi ve basamaklı bir podyumun üzerindeydi. Çevresi heykellerle süslenmişti. Mezar salonu ve lahit beyaz mermerdendi ve altınla süslenmişti. Podyumun çevresinde iyonik sütunlar, piramit şeklindeki çatının çevresinde de yine heykeller bulunuyordu. Dört atın çektiği dev bir savaş arabası heykeli tepedeydi. Yüksekliğinin 45 metre olduğu hesaplanmıştır. Güzelliği kendisinden çok heykellerin olağanüstü olmasından kaynaklanıyordu. Ayrıca birçok insan, aslan, at ve hayvan heykeli de vardı. Heykeller dört ünlü Yunan heykeltraşı olan Bryaxis,Leochares, Scopas ve Timotheus tarafından yapılmıştı. Her biri Mozole’nin bir yanını süslemişti. 19. yüzyıldan sonra arkeolojik kazılar yapıldı ve elde edilen bilgilerle yapının boyutları daha iyi anlaşıldı. Mozoleum, Asma Bahçeleri gibi bir aşkın ölüme karşı direnişiydi. Bugün ikisi de, yapımcıları gibi ebediyen yokoldular. Ama biz onları biliyoruz.

Basamaklı Piramit Tem 27

Eski Mısır’da 2. hanedan döneminin sonuna kadar (yaklaşık İ.Ö.1650) krallar ve soylular mastaba denen mezarlara gömülürlerdi. Mastabalar, dikdörtgen biçimli, yan duvarları içeriye doğru eğimli ve üst yüzeyi düz olan; daha çok üstü kesik bir piramide benzeyen anıtmezarlardı. 3. hanedan döneminde (İ.Ö.2650-2575) kral mezarlarında taş kullanılmaya başlandı. İlk piramit, bu dönemde, Kahirenin yakınındaki Sakkara’da
ünlü mimar İmotep tarafından yapıldı. Kral Zoser için tasarlanan ve üst üste konmuş altı mastabadan oluşan bu anıtmezara Basamaklı Piramit denmiştir.

Kutsal sayılan ölmüş krala armağanların sunulduğu bir tapınağı da içeren Basamaklı Piramit ve ek yapıları geniş bir duvarla çevrelenmiştir. 60 mt. yüksekliğinde olan ve kireç taşından yapılan bu piramit Eski Mısır’ın en güzel anıtlarından biridir. Yapının altından toprağın içine uzanan 11 geçitte kral ve bazı soyluların pembe granit ve albatrdan (kaymak taşı) yapılma lahitleri bulunur. Ne var ki, bu lahitler, daha önce soyulduğu için bu kişilerin mumyalanmış cesetleri bulunamamıştır. Bölgede daha birçok piramidin yapıldığı sanılmaktadır. 1953′te Sakkara’da 3. hanedan döneminden kalma tamamlanmamış bir başka basamaklı piramidin kalıntılarına rastlanmıştır.

Kuleli Askeri Lisesi Müze Olacak Tem 27

Boğaz’daki kamu binalarını devralmak isteyen Turizm Bakanı, “Genelkurmay’la prensipte anlaştık” dedi. Günay, Kuleli Askeri Lisesi‘nin müze olabileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, kamunun geçmişte en prestijli yerleri aldığını, bu durumun yeniden değerlendirilmesi görüşünde olduğunu söyledi. Fazlası…

Celal Bayar Anıt Mezarı Tem 26

Celal Bayar Anıt Mezarı

Celal Bayar’ın Anıt Mezarı ile yakın ve uzak çevre düzenlemesi projelerinin elde edilmesi konusu, 1989 yılında serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkartıldı. Yarışma sonucunda uygulanan anıt mezar, Bursa Gemlik’teki Umurbey Köyü’nde konumlanıyor. Celal Bayar Anıt Mezarı ve etrafındaki geniş bir park, Celal Bayar Vakıf Müzesi, Celal Bayar Kütüphanesi ve Celal Bayar’ın anıt heykeli Umurbey’in meydanında yer alıyor.

Hekatomnos Anıt Mezarı Tem 26

Muğla’nın Milas ilçesindeki 2 bin 400 yıllık Kral Hekatomnos Anıt Mezarı’nın Bodrum’daki Dünyanın 7. Harikası Mousoloseum’un ilham kaynağı olduğu belirlendi.

Anıt mezar ve çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bir yandan kurtarma kazısı devam ederken, diğer yandan da çevredeki eserlerin daha fazla zarar görmeden gün ışığına çıkarılabilmesi için bilimsel araştırmalar devam ediyor.

Bir arkeopark yapılması planlanan alanda Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği, Milas Kaymakamlığı, Milas Belediye Başkanlığı, Milas Müzesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu destekleriyle “Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeoparkı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi” sürdürülüyor.

Uzunyuva Anıt Mezarı Bilim Kurulu Kral Hekatomnos Anıt Mezarı’nda kamuoyunun bilgilendirilmesine dönük basın toplantısı düzenledi.

ALTIN RESİMLER

Çalışmada görevli arkeloglar Aysun Topaloğlu, Erkan Kart ve Muzaffer Durdu, bugüne kadar gerçekleştirilen kurtarma çalışmasının içeriğine ilişkin gazetecilere bilgi aktardı.

Mezar odasındaki altın varaklı süslemelerin korunması için yabancı bilim adamlarından da destek alındığını anlatan Arkeolog Topaloğlu,; “Mezar odanın duvarlarında altın varaklı süslemeler onların korunması için çaba sarf ediyoruz. Bunun için yurt dışından destek alıyoruz. Yurt dışından konservatörler, mikro biyoloji uzmanları gelip bizimle çalışıyorlar. Mezar odasına tüm ziyaretler yasak. Nem seviyesi sürekli ölçülüyor. Nemin birden boşalmaması için özen gösteriyoruz. Eğer boşalırsa resimler zarar görür.” dedi.